Stenläggningen klar!

Nu börjar stenläggningsprojektet lida mot sitt slut. Vi har återfyllt med jord längs med kantstenen och sedan lagt på gräsfrö. Stenen är fogad, och denna gång provar vi en elastisk hårdfog där tanken är att ogräs inte skall kunna få fäste. Vi får väl se om något år hur det är med den saken…

Mot asfalten till får vi leva med bergkross ytterligare en tid. Det var ju här som delar av häcken gick förut. Det blir nog en omasfaltering av hela delen framför garaget, men det projektet får vi ta vid ett senare tillfälle.

Först skall ett annat projekt startas. Den observante har säkert noterat att delar av huset ser ut som Villa Villerkulla. Fortsättning på det i ett framtida inlägg 😉

image

image

image

Denna gång fick Stenbolaget förtroendet för huvudleveransen av material.

  • Marksten ”Visby struktur kvadrat gråmix” från Stenbolaget
  • Kantsten ”Visby” från Stenbolaget
  • Fog ”Lithofix” från Stenbolaget
  • 1.6 ton sättsand från Stenbolaget
  • 10 ton bergkross från Molnsätra
  • 500 kg jord från Hagby

Sist men inte minst ett stort tack till Jan och Ingrid som ofötröttligt hjälpt oss om dagarna för att dra detta projekt i land. 

Stenläggning på framsidan

Då är stenläggningen i full gång. Läggningen inramas med en liten stödkant som vi lägger bruk under för att få en stabil läggning. Eftersom marknivån bitvis går över själva stennivån limmar vi fast ett andra skift sten för att på så sätt få en låg stödkant som gräsmattan sedan ansluter mot.

20160515_200312

20160515_200326

20160515_200340

Ny återstår att återfylla med jord, samt att stenen skall fogas. Men för detta måste det torka upp lite efter dagens regnoväder.

Underarbete för stenläggning

Det börjar bli dags att fixa till framsidan. Steg ett blir att lägga marksten kring den trapp som vi byggde i förra året. Stenläggningen skall sedan fortsätta ut och bli en naturlig endré bredvid bilparkeringen.

Utgångsläget – Stenläggningen skall följa de orangea markeringarna. En liten stödkant mot gräsmattan och sedan anslutning till asfalten (som skall läggas om vid ett senare tillfälle)

20160417_095232 Skärmklipp

Utgrävningen – I teorin skulle det bli ca 9 kbm som skall grävas ut för att bereda plats för slitlager, sättsand och sten. För att göra livet drägligare hyrde vi en liten maskin för själva grävandet. Klokt val, för det var mycket rötter vilket hade blivit rätt jobbigt att göra för hand..

20160423_141404 20160423_141354

Slitlager – Dags för återfyllnad och avvägning av av slitlagret som består av bergkross 0-32. Eftersom det delvis kan bli biltrafik på lägger vi ett rejält lager som paddas ner. Vid första arbetsdagens slut var det dags för enklare maskinunderhåll och så passade Max på att gräva lite i högarna med bergkross.

20160424_123529 20160423_201419

Avvägt och klart – Slitlagret är paddat och avvägt, i alla fall med en nogrannhet på +- 1cm. Nu får allt ligga till sig och så gör vi en finavvägning när stenen har levererats. De utgrävda fyllnadsmassorna är ivägfraktade till ÅVC med det tippbara släpet.
20160424_195801